HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 2 năm 2017
  • 17/02/2017 19:19
  • Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá và triển khai nhiệm vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Tuy Đức và huyện Đắk Song; UBND tỉnh họp nghe báo cáo quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy làm việc với Ban Dân tộc tỉnh; Tuy Đức: Tiểu thương chưa mặn mà với chợ mới Đắk Buk So; Ấn tượng Hội xuân Liêng Nung 2017...là những nội dung chính của chương trình truyền hình internet tuần 3 tháng 2 năm 2017.
Viết bình luận mới