HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 12 năm 2017
  • 15/12/2017 20:01
  • Chương trình truyền hình internet Báo Đắk Nông online hôm nay, ngày 15/12/2017 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HĐND ​tỉnh thông qua 23 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đắk Nông; Đề nghị xét tặng nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 8 triệu lượt hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Phấn đấu 3 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch 5 năm; Những điểm đáng ghi nhận qua kỳ họp HĐND tỉnh; Nhiều giải pháp cho tăng trưởng kinh tế năm 2018.
Viết bình luận mới