• Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 10 năm 2020
  • 16/10/2020 19:47
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 10 năm 2020: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; Gần 90 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tác nghiệp đưa tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII; Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, các hoạt động giao dịch hành chính tại Trung tâm hành chính công vẫn diễn ra bình thường, thông suốt...
Viết bình luận mới