HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề-sự kiện tuần 2 tháng 12 năm 2018
  • 14/12/2018 19:41
  • Chương trình Vấn đề-sự kiện tuần 2 tháng 12 năm 2018: Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018; Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/2018; Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động năm 2018; Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; Nơi truyền đam mê hội họa cho lớp trẻ; Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2018-2019.
Viết bình luận mới