HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 1 tháng 6 năm 2017
  • 02/06/2017 12:04
  • Sơ kết cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; Giải trình một số khiếu kiện kéo dài của công dân; Thay chủ đầu tư Công trình tượng đài N’trang Lơng; Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 5; HĐND tỉnh khảo sát về tình hình thực hiện dự án đầu tư đài truyền thanh tại huyện Đắk Song; bị tổ chức Giải võ cổ truyền toàn quốc tại Đắk Nông; Hiệu quả từ một phiên giải trình; Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi...là những nội dung chính chương trình tuần 1 tháng 6 năm 2017.
Viết bình luận mới