HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 1 tháng 5 năm 2018
  • 04/05/2018 17:45
  • Chương trình Vấn đề-sự kiện ngày 4/5/2018: Không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo; HĐND tỉnh giám sát lĩnh vực giáo dục tại huyện Đắk Song; Khai tử mẹ vợ để giành tài sản; Công bố quyết định bổ nhiệm thẩm phán; 4 ngày nghỉ lễ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông; Hướng đến sản xuất cà phê sạch; Giao đất để khai thác bô xít.
Viết bình luận mới