• Vấn đề - Sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2021
  • 02/04/2021 14:08
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 1 tháng 4 năm 2021: Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông làm việc với huyện Đắk Glong và huyện Cư Jút; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung kiểm tra thực địa Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cư Jút; Một trong tổng số 28 móng trụ điện gió tại Nhà máy điện gió Đắk Rung 1, huyện Đắk Song được khởi công xây dựng; Liên hoan Piano- Guitar tỉnh Đắk Nông lần thứ I, năm 2021...
Viết bình luận mới