HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề-sự kiện tuần 1 tháng 11 năm 2018
  • 02/11/2018 09:16
  • Chương trình Vấn đề-sự kiện tuần 1 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Công Thương về sắp xếp tổ chức bộ máy; Giải bóng chuyền cúp PV Đạm Cà Mau năm 2018; Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc tại Đắk Nông; Thi hành kỷ luật, xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; Xử lý sai phạm trong xây dựng đường thôn 6, Đắk Ha; Hiệu quả vườn cây thuốc nam ở Đại đội Bộ binh 3; Thiếu giáo viên - xử lý "chắp vá”.
Viết bình luận mới