• UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7
  • 05/08/2021 15:20
  • Sáng 5/8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thành viên thường kỳ để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021.
Viết bình luận mới