• Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021
  • 09/07/2021 08:26
  • 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy - Bộ CBQS tỉnh Đắk Nông đã phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
  • ANQP
  • 1130 lượt xem
  • 0 bình luận
Viết bình luận mới