HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Trên thao trường của lính trinh sát.
  • 07/12/2018 17:59
  • "Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” là khẩu hiệu hành động trên thao trường để cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông nỗ lực. Với đặc thù là đơn vị đặc biệt, nên nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt ra rất cao.
Viết bình luận mới