• Trầy trật đường vào Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú
  • 21/09/2020 08:56
  • Dù đã triển khai hơn một năm trời, nhưng tuyến đường dài hơn 400 m vào Trường Tiểu học ở phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa vẫn chưa hoàn thiện. Đường thi công chậm đã ảnh hưởng đến đời sống của 50 hộ dân khu vực này.
Viết bình luận mới