HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Trao đổi kinh nghiệm Thường trực HĐND hai cấp
  • 03/10/2019 08:33
  • Với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp”. sáng nay 2/10, tại huyện Tuy Đức, Thường trực HĐND hai cấp tỉnh và huyện Tuy Đức đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Viết bình luận mới