HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Trần Khắc Hảo - Một cựu chiến binh gương mẫu
  • 12/12/2019 10:46
  • Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trần Khắc Hảo ở thôn 8, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) luôn gương mẫu trên mọi lĩnh vực của đời sống. Những việc làm cụ thể trong cuộc sống đã minh chứng cho phẩm chất của người cựu chiến binh này. Ghi nhận sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những hành động đẹp của cựu chiến binh Trần Khắc Hảo.
Viết bình luận mới