HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VIII về cán bộ
  • 10/01/2018 17:53
  • Ngày 9/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt Quy định 102, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Viết bình luận mới