HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tổng kết phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa
  • 21/09/2018 19:16
  • Ngày 21/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để tổng kết phong trào, giai đoạn 2000-2018.
Viết bình luận mới