• Tổng kết công tác Thuế năm 2020
  • 06/01/2021 14:11
  • Chiều 5/1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với cục thuế các tỉnh, thành trong cả nước.
Viết bình luận mới