HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 9/1/2019
  • 09/01/2019 18:26
  • Tin tức Đắk Nông ngày 9/1/2019 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) công nhận nhãn hiệu trái cây tập thể “Xoài Đắk Mil” và “Sầu riêng Đắk Mil”; Đắk Nông bãi bỏ 32 quy hoạch ngành, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Cư Jút có hơn 90 ha tiêu bị chết.
Viết bình luận mới