HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 8/9/2017
  • 08/09/2017 18:30
  • Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung cho Kỳ họp thứ 5, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới; Xem xét bàn giao hiện vật khảo cổ được tìm thấy ở tỉnh Đắk Nông; Trong năm 2017, Đắk Nông phấn đấu đạt bình quân 11,7 tiêu chí về NTM nhưng hiện nay mới được 10,57 tiêu chí; Huyện Chư Jút khắc phục tình trạng ô nhiễm tại bãi xử lý rác thải tập trung nằm ở xã Chư K’nia; Cần quan tâm đến quyền lợi của nông dân trong vụ lúa thơm RVT lẫn tạp ở Nam Dong...Đó là những nội dung chính Tin tức Đắk Nông gửi đến quý vị và các bạn trong Chương trình hôm nay ngày 8/9/2017.
Viết bình luận mới