HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông, ngày 8/10/2018
  • 08/10/2018 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 8/10/2018: Tỉnh lộ 1 đang hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng; Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo phương thức “3 đồng, 2 vừa” - một giải pháp để nâng cao giá trị cạnh tranh cho nông sản; Một học sinh lớp 10 tử vong khi đi tắm suối; Bắt đầu từ tháng 10/2018, Đắk Nông triển khai Hệ thống thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.
Viết bình luận mới