HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 7/9/2018
  • 07/09/2018 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk ngày 7/9 có những nội dung đáng chú ý sau: Từ ngày 9-11/12/2018 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2; Xây dựng 36 công trình phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới; Công ty Điện lực Đắk Nông phát hiện 942 vụ vi phạm sử dụng điện.
Viết bình luận mới