HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 7//7/2020
  • 07/07/2020 15:38
  • Tin tức Đắk Nông ngày 7//7/2020: Làm tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trước 20/8/2020; Bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân về Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, tỉnh Đắk Nông có 466 học sinh không quay lại trường học
Viết bình luận mới