HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 4/7/2018
  • 04/07/2018 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 4/7/2018: Xác định “điểm nghẽn” trong cải cách hành chính để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; Việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ trễ hạn chưa thực sự đồng bộ; Đã xác nhận được người gây tai nạn trong vụ mẹ bị tử vong khi chở con đi thi THPT.
Viết bình luận mới