HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 31/7/2019
  • 31/07/2019 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 31/7/2019: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) , Đắk Nông đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Các phóng viên báo chí quốc tế đã đến Đắk Nông để thực hiện phóng sự điền dã tại Công viên địa chất Đắk Nông; Truy tận gốc đối tượng cung cấp dung môi cho đường dây pha chế, sản xuất xăng giả; Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Song
Viết bình luận mới