HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 27/9/2018
  • 27/09/2018 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 27/9/2018: 200 cán bộ huyện Cư Jút được thông tin về tình hình biển, đảo; Đắk Nông hỗ trợ 870 đồng thu hút 4 bác sĩ về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập; Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn; 11 sở để hồ sơ quá hạn nhưng không có thư xin lỗi; Chủ đầu tư dự án thủy điện nhùng nhằng trong việc hỗ trợ nhà dân bị nứt.
Viết bình luận mới