• Tin tức Đắk Nông ngày 24/7/2018
  • 24/07/2018 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 24/7/2018: Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III; Đắk Nông, từ đầu năm đến nay có hơn 20% hồ sơ giải quyết quá hạn; Krông Nô hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Buôn Choáh; Giai đoạn 2008-2017, Đắk Nông là địa phương có kết quả giảm nghèo tích cực với mức giảm bình quân trên 2%.
Viết bình luận mới