HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông, ngày 21/11/2019
  • 21/11/2019 18:30
  • Tin tức Đắk Nông, ngày 21/11/2019: Đoàn công tác của Tiểu ban nội dung Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức; Lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo “Điều tra, đánh giá các yếu tố tác động đến năng suất cây trồng tại khu vực Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ”; Nông dân lo lắng vì giá phân bón tăng cao; Thu hồi Dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, tại huyện Tuy Đức.
Viết bình luận mới