HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 18/10/2017
  • 18/10/2017 18:30
  • Chương trình của Tin tức Đắk Nông ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau: Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đăk Nông đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện nhà ở cho hội viên; Công bố Quy hoạch báo chí, xuất bản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017- 2025; 8/8 thí sinh được xét tuyển đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh một số biểu hiện trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Tập huấn nghiệp cho hơn 500 người làm công tác nông thôn mới từ tỉnh đến thôn, bon, buôn
Viết bình luận mới