HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông, ngày 13/1/2020
  • 13/01/2020 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 13/1 có những nội dung đáng chú ý sau: Năm 2019, qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Cấp ủy các cấp ở Đắk Nông đã xem xét, xử lý kỷ luật 159 đảng viên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 472 quân nhân thuộc các cơ quan, đơn vị hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Ngày hội phiên chợ xuân không đồng cho người dân trên địa bàn xã Quảng Tân…
Viết bình luận mới