HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 12/04/2019
  • 12/04/2019 18:30
  • Chương trình Tin tức Đắk Nông ngày 12/4/2019 có những nội dung đáng chú ý sau: Trao đổi kinh nghiệm thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện; Thành lập Đoàn Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; Đường về vùng đặc biệt khó khăn Đắk Ngo được đẩy nhanh tiến độ thi công; Giai đoạn 2016 - 2018, huyện Tuy Đức cứng hóa 63 km đường giao thông; Thử thách dọn rác lan tỏa tại Đắk Nông.
Viết bình luận mới