HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tin tức Đắk Nông ngày 10/5/2019
  • 10/05/2019 18:30
  • Tin tức Đắk Nông ngày 10/5/2019: Hội thảo về chính sách giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; Gia Nghĩa giải tỏa gần 15.000 mét vuông đất rừng bị lấn chiếm; Đắk Mil vận động kinh phí xây dựng Tượng đài “Chiến thắng Đức Lập”; Cảnh báo tình trạng trẻ em bị vật nuôi tấn công.
Viết bình luận mới