• Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng chống Covid -19
  • 17/09/2021 20:18
  • Ngày 16 tháng 9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”. Chương trình được tổ chức trực tuyến với Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Viết bình luận mới