• Tiếp tục điều chuyển vốn đầu tư ở những dự án triển khai chậm
  • 04/11/2020 15:39
  • Phát biểu tại Phiên họp thành viên UBND tỉnh sáng 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Những công trình, dự án giải ngân vốn chậm thì tiếp tục điều chuyển.
Viết bình luận mới