HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tiềm năng Tà Đùng
  • 21/02/2018 14:50
  • Tà Đùng được quy hoạch để phát triển du lịch của tỉnh Đắk Nông là dựa trên những tiềm năng, lợi thế riêng có. Vị trí địa lý, cảnh quan, môi trường và văn hóa nơi đây là những tiềm năng, lợi thế đó.
Viết bình luận mới