• Thực tiễn khơi nguồn sáng tạo
  • 26/01/2020 14:07
  • Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta chủ trương hỗ trợ, khuyến khích phong trào đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, xem đây là động lực mạnh mẽ để phát triển. Từ thực tiễn, hàng loạt sáng kiến, sáng tạo đã ra đời và được ứng dụng rộng rãi. Dù đó là sáng kiến đem về tiền tỷ cho doanh nghiệp hay đơn giản chỉ là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất… nhưng tựu chung lại tất cả đều đáng được ghi nhận và trân trọng. Chương trình “Thực tiễn khơi nguồn sáng tạo” sẽ làm rõ thêm vấn đề này
Viết bình luận mới