HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Thiếu giáo viên - xử lý "chắp vá”.
  • 02/11/2018 09:16
  • Để bảo đảm duy trì dạy và học, ngành giáo dục, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như: Dạy kê, dạy gác, hợp đồng thêm... Tuy nhiên, những giải pháp này cũng chỉ là tạm thời và còn phát sinh thêm khó khăn.
Viết bình luận mới