• Thanh niên Đắk R'lấp sẵn sàng lên đường nhập ngũ
  • 25/02/2021 16:15
  • Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân trên địa bàn huyện Đắk R'lấp được triển khai thực hiện hoàn tất. Những thanh niên đã có lệnh nhập ngũ, đang sẵn sàng chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày 27/2 .
Viết bình luận mới