HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Thanh niên công giáo hăng hái nhập ngũ.
  • 04/01/2019 20:57
  • Những năm qua, Đắk Nông luôn là một trong những địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân hằng năm. Trong số đó, các thanh niên theo đạo Công giáo là một trong những lực lượng luôn hăng hái tham gia nhập ngũ.
Viết bình luận mới