HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện
  • 01/03/2018 16:05
  • Năm 2018, công tác huấn luyện sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện theo hướng tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 vào sáng 1/3.
  • ANQP
  • 1471 lượt xem
  • 0 bình luận
Viết bình luận mới