HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tập trung giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,3%
  • 12/10/2017 16:48
  • Phát biểu tại phiên họp quý IV về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp tập trung rà soát, đánh giá lại các món nợ xấu, để có giải pháp thu hồi, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ quá hạn về dưới mức 0,3% so với tổng dư nợ vào cuối năm 2017.
Viết bình luận mới