• Tập huấn quy trình kỹ thuật và chăm sóc cây ăn trái
  • 23/09/2020 17:17
  • Ngày 23/9, Trung tâm Thông tin kỹ thuật và ứng dụng khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng tổ chức tập huấn về quy trình kỹ thuật và chăm sóc cây ăn trái cho 40 nông dân xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R’lấp .
Viết bình luận mới