• Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, HTX
  • 06/10/2020 15:26
  • Trong 2 ngày 6 và 7/10, tại TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho 40 nhà quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Viết bình luận mới