HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • 11/04/2019 14:24
  • Trong 2 ngày 11-12/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và Học viện Kinh tế- Năng lượng tổ chức tập huấn triển khai Chương trình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới