• Tập huấn công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo
  • 14/09/2020 17:25
  • Từ ngày 14-15/9, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo cho 60 cán bộ, hội viên phụ nữ của tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới