• Tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội
  • 24/10/2020 09:09
  • Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội, tình hình Nhân dân của MTTQ Việt Nam bằng hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước.
Viết bình luận mới