• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử
  • 23/02/2021 15:46
  • Ngày 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước .
Viết bình luận mới