HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tăng trưởng phải gắn liền đời sống nhân dân
  • 13/12/2017 20:24
  • Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III, sáng 13/12 các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề kinh tế-xã hội của tỉnh. Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là làm sao tăng trưởng kinh tế phải gắn với đời sống người dân, nhất là những người nghèo…
Viết bình luận mới