HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo
  • 14/09/2017 15:07
  • Sáng 14/9, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, chủ trì họp để nghe báo cáo thực trạng hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh và định hướng thực hiện trong thời gian tới.
Viết bình luận mới