HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Tăng chất lượng và sức cạnh tranh cho cà phê Việt Nam
  • 09/12/2017 17:25
  • Phát biểu tại Hội thảo “Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam” được tổ chức ngày 9/12 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Năng suất cà phê Việt Nam hiện tại đang cao hơn thế giới từ 2 - 3 lần. Do diện tích cà phê khó có thể mở rộng nên ngành cà phê Việt Nam cần phải tập trung vào việc nâng cao năng suất, sản lượng cho cà phê. Đặc biệt, ngành cà phê nước ta cần tập trung vào chế biến sâu sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, ngày càng khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên trường quốc tế.
Viết bình luận mới