HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân
  • 10/07/2019 15:38
  • Ngày 10/7, Trường Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đắk Nông tổ chức nghiệm thu Đề tài “Đánh giá tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân và đề xuất chính sách sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông”.
Viết bình luận mới